– Vi har muligheten til å utføre uanmeldte tilsyn, men gjør det sjelden. Vi fokuserer mest på sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til NRK Finnmark.

Det er forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund som har slått alarm om disse tingene. Forbundet frykter omfattende sosial dumping i fiskeflåten.

– Vi har hatt tilfeller der utenlandsk mannskap har henvendt seg og hevdet at de ikke har fått betalt i henhold til den kontrakten de har hatt. Og den kontrakten har ikke vært i tråd med gjeldene tariffavtale, sier Hansen.

Som kjent har det blitt stadig vanligere at fiskefartøyer rekrutterer mannskaper fra utlandet, særlig fra lavkostland i Øst-Europa.

Deltakerloven legger klare begrensinger og krever at minst halvparten av mannskapet skal være bosatt i en norsk kystkommune. Men regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet i Finnmark sier at de har flere konkrete saker hvor dette regelverket brytes.

– Vi har fått en del tips om lovbrudd som vi nå følger opp. Det er først og fremst på litt større båter dette er et problem, men vi ser også tendenser i kystflåten, sier Larsen. Som altså formelt ikke har hjemmel til å følge opp disse sakene. Det er det Sjøfartsdirektoratet som har.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier han ikke kjenner til noen utstrakte lovbrudd blant hans medlemmer, men at organisasjonen har nulltoleranse mot sosial dumping. Flere av rederiene som er i kikkerten skal være medlemmer av Norges Fiskarlag.