I september ble det eksportert klippfisk for 460 millioner kroner viser tallene fra Eksportutvalget for fisk. Det er en økning på fantastiske 23 prosent, eller 85 millioner kroner, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 11 602 tonn, noe som er det høyeste eksportvolumet noen sinne for en september måned.

Prisvekst

Klippfisk av torsk hadde en verdiøkning på 13,3 millioner kroner til totalt 239,5 millioner kroner i september. Bakgrunnen for veksten skyldes en gjennomsnittlig prisoppgang på 12 prosent til totalt 52,78 kr/kg.

Sei selger

Klippfisk av sei økte med 49,6 millioner kroner til 162,9 millioner kroner. Eksportvolumet økte i perioden med 32 prosent og kom på totalt 5 475 tonn. Prisen på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 29,77 kr/kg i september og dette er ni prosent høyere enn samme måned i fjor.

Brasil er det største markedet for klippfisk i september med en eksportverdi på 176 millioner kroner, en økning på 56,2 millioner kroner.