En doktorgradsstudie gjennomført ved Universitetet i Bergen viser at måling av giftstoff i mat ikke nødvendigvis gir et godt grunnlag for å fastslå helserisiko. Konsum av fisk kan tilføre næringsstoffer som reduserer effekten av giftstoffene.

Doktorgrad

Shalini Jayashankar disputerte 22. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UIB) med avhandlinga:

- Methylmercury Toxicity and its Amelioration by Seafood Nutrients.

Metylkvikksølv (MeHg) er et giftig stoff som folk kan få i seg gjennom stor rovfisk, for eksempel gjedde og tunfisk. Inntak av metylkvikksølv kan føre til helseskade, særlig for foster. Samtidig er fisk en viktig del av et sunt kosthold med lavt inntak av mettet feitt og høyt inntak av fleirumettede fettsyrer. Fisk er også kilde til en rekke viktige næringsstoffer, deriblant selen, jod og vitaminer, melder UiB i ei pressemelding. Dette melder nettstedet kyst.no

Målet med denne studien er å gi ei balansert vurdering av risiko ved inntak av metylkvikksølv – sett opp mot helsegevinsten fra inntak av viktige næringsstoffer.

Forskjeller

Forsøk er utført på mus der mødrene er blitt eksponert for metylkvikksølv og/eller selen og DHA, en (fleirumetta) omega 3-fettsyre. Forsøkene viste at:

- Inntak av metylkvikksølv i kombinasjon med selen og DHA hadde effekt på hjernecellene.

- DHA reduserte effekten av metylkvikksølv i hjernen på mus som var blitt eksponert i fosterstadiet.

- Selen hadde ingen påviselig effekt.

- Hos mus, eksponert for metylkvikkssølv i fosterstadiet, påverket inntak av DHA griperefleksen – noe som indikerer en positiv verknad av DHA.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Nifes (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking) i Bergen.