- Utviklingen i internasjonal politikk og det påfølgende avbruddet i sjømathandel og annet næringssamarbeid mellom Russland og Norge gjør oss bekymret, skriver organisasjonene i en felleserklæring etter et nylig møte i Moskva. Organisasjonene, russiske Association of fish trading and processing companies og The Fish Union, og norske FHL og NSL, påpeker de negative effektene for sine medlemsbedrifter, men understreker at de ikke vil blande seg inn i den politiske debatten.

- Vi ber våre regjeringer jobbe hardt for å finne politiske løsninger slik at sanksjonene kan oppheves så snart som mulig, skriver de.