Daniel A. Øien

Årsaken til fallet er rekordsvak pris til Sverige

Prisen på eksportert sløyd, hodekappet, fersk oppdrettstorsk var ifølge EFF/SSB i uke 17 på 23,43 kr/kg. Dette er en nedgang på 2,28 kr/kg fra uke 16, melder kyst.no.

I uke 17 i 2010 ble oppdrettstorsken eksportert for 23,02 kr/kg, noe som var 41 øre/kg mindre enn i år.

Det ble eksportert 178 tonn oppdrettstorsk i årets 17. uke, det samme som i uke 16. Men det er 39 tonn mer enn i uke 17 i 2010.

Sverige kjøpte mest fisk i forrige uke med 64 tonn til det som må være en av de dårligste ukesprisene noe land har oppvist for oppdrettstorsk; 13,92 kr/kg.

I skarp kontrast finner man Frankrike som betalte best med 33,21 kr/kg for de 30 tonn de kjøpte.

Så langt er det eksportert 3 748 tonn oppdrettstorsk, en nedgang på 2 prosent mot samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen så langt er 23,78 kr/kg noe som er 13 prosent høyere i år enn i fjor.

Verdien på sløyd, hodekappet fersk oppdrettstorsk til og med uke 17 er på 89,1 millioner kroner, mot 80,5 millioner kroner etter uke 17 i 2010, en oppgang på 11 prosent.