Lyttebøyene er satt ut i Frakkfjorden og Olderfjorden i Vest-Finnmark for å studere kysttorskens vandring i fjordene. Fisken er utstyrt med akustiske merker som slår ut på bøyene, og på den måten skal forskerne kunne følge fiskens vandring i fjordsystemet.

Fem års periode

Lyttebøyene ble satt ut i mars i år, og på nyåret kommer det i tillegg lyttebøyer i Bergsfjord/Langfjorden. Prosjektet skal gå over totalt fem år, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Bøyene og merkene inngår i et forskningsprosjekt som skal kartlegge om og eventuelt hvordan lakseoppdrett påvirker torskestammene. Derfor undersøkes fjorder både med og uten oppdrett, for å kunne sammenligne.

– Gjennom lyttebøyene og de akustiske merkene får vi informasjon om torskens adferd og hvordan den bruker området. Systemet fungerer som et slags GPS under vann og krever ganske mange loggere på botnen fordi merkene har kort rekkevidde, sier forsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn i artikkelen.

Tar imot merket fisk

Torsken som merkes, får det akustiske merket operert inn i bukhula. Deretter sender merket signaler hvert fjerde minutt i flere år. Lyttebøyene er fortøyd med jernlodd på bunnen av Frakkfjorden.

– Dersom noen får fisk med merke i buken, er vi svært takknemlig om merket sendes til oss, sier Pål Arne Bjørn.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet samarbeider med forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet og Norges geologiske undersøkelse (NGU).,

Kollisjon med sildefisket

Prosjektet har for øvrig gått på en liten planleggingssmell, ettersom prøveområdet på grunn av sildevandringen fikk en fiskeriverdi forskerne ikke hadde forutsatt. Fiskeribladet omtalte saken i forrige uke, og det gjør at forskerne nå vil arrangere dialogmøter for å finne ut hvordan de skal tilpasse forsøket fremover.

- Vi hadde ikke drømt om at disse fjordene skulle fylles opp med sild, og at det skulle bli et notfiske der. Derfor er vi nå i dialog med både fiskere og myndigheter for å finne løsninger partene kan leve med, sier Pål Arne Bjørn til Fiskeribladet.

Kart over Frakkfjorden, Bergsfjord/Langfjorden, Olderfjorden, samt et oversiktskart som viser den enkelte fjords plassering i Loppa og Kvænangen. Plasseringen av lyttebøyer ("telemetri" i tegnforklaringa) er indikert for Frakkfjorden og Olderfjorden. Studier med telemetri i Langfjord/Bergsfjord blir satt i gang først i 2020. Den akustiske loggeren eller lyttebøyen er vist lengst nede til høyre, med de akustiske merkene til venstre for seg. Det er to merkestørrelser, avhengig av størrelsen på torsken. Loggeren er ikke på samme skala som merkene, den er omlag 40-50 cm lang, alt etter modell.