Dette sa seniorforsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstituttet da han holdt sitt foredrag på representantskapsmøtet til Norges Sildesalgslag torsdag.

Sammen med Tore Haug som jobber for Havforskningsinstituttet i Tromsø og er faggruppeleder for sjøpattedyrforskninga, viste de med tall og fakta at det er mange ting som påvirker bestandene av pelagisk fisk, og tilhørerne, de fleste med stor økonomisk interesse i de pelagiske bestandene, fulgte godt med og begge forskerne fikk lovord i diskusjonen som fulgte etter innleggene, melder sildesalgslaget på sine nettsider.

- Ny tenkemåte

- Å følge havets produktivitet av åte og tilpasse beitepress er en ny måte å tenke på og det er uenighet innen forskermiljøet om dette er rette måten. Men etter mitt syn så er det dette som kommer til å bli viktig i fremtiden, sa Holst.

Holst viste at mengden åte er gått kraftig ned i Norskehavet og at både sild og makrell beiter over stadig større områder på jakt etter mat. Og i konkurransen så vinner makrellen, som også fra naturens side er utstyrt slik at den kan beite på mindre åte enn silden.

For første gang har vi funnet pir ute i havet og på Island fisker nå barna makrell ved kaikanten, også et fenomen som ikke har vært tidligere, sa Holst.

Silda jakter langt unna

Gjennom grafer viste han at silda må bevege seg over stadig større områder på jakt etter mat og at dette har gjort at silda har lavere fettprosent, er blitt mindre og i dårligere kondisjon. Noe av dette kan tilskrives de store bestandene, sa Holst, men påpekte også at nedgangen fortsetter også med mindre bestander.

Mangelen på sjøfugl, og hvordan den oppfører seg, hvor den hekker og hvor mange unger den får viser og at det er generell matmangel ute i havet, sa forskeren.

15. juni kommer nye måledata fra de siste toktene som vil vise de seneste dataene på utbredelsen av fiskebestandene.

Kjemper om samme maten

Tore Haug fortalte forsamlingen mye av informasjonen Instituttet sitter på om hvalen. Det er vågehvalen det norske forskermiljøet vet mest om, men de har også fått tilgang på masse data fra islandske kolleger angående finnhval og knølhval.

Det er nok slik at de hvalene som stort sett er planktonetere er store konkurrenter til de pelagiske bestandene, det har de siste årene blitt store samlinger av hval, sel og fisk i område rundt Svalbard, der de kjemper om de samme matressursene.