- Spørsmålet er om de ulike kvotestigene fortsatt har relevans eller om de bør revideres. Samt om det er fornuftig å gjøre forenklinger, slik både Fiskeridirektoratet og vi ønsker, sier assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen.

Full høringsrunde

Under landsstyremøte i Fiskarlaget denne uken blir saken. Da skal løpet for den videre debatten legges. Landsmøtet i 2013 har allerede bestemt at det ikke skal nedsettes et eget utvalg som skal utrede saken, det er det administrasjonen i Trondheim som skal gjøre. Forslag til endelig vedtak legges så fram for høstens landsmøte i laget.

- Nå blir det full høringsrunde i organisasjonen. Planen var å ha denne saka ferdig til utsendelse 1. mars, men den fristen holder neppe, sier Jørgensen.

Det er selvsagt ikke Finnmarksmodellen alene som skal opp til debatt, men ressursfordelinga innad mellom de ulike fartøygruppene i de ulike fiskeriene. Men det er ingen stor spådom at den til tider omstridte modellen vil dominere deler av debatten.

Mye endret

Siden Finnmarksmodellen ble innført i 2001 har mye endret seg, blant annet har store kvoteandeler blitt flyttet oppover i systemet ved at man fikk innført såkalt hjemmelslengde. En kvote som opprinnelig var tatt fra en båt under 11 meter kunne flyttes over på en båt på for eksempel 21 meter, dermed oppstod et sprik mellom hjemmelslengden og den reelle lengden på fartøyet. Når fisket i de minste gruppene baseres på overregulering, som kan sammenlignes med flyselskapenes overbooking, er det bare de som kommer først som «får billett». Det gir store fiskefartøy et fortrinn framfor den langt mer væravhengige sjarkflåten. Konkurranse blir skjev.

les mer i papiravisa