Etter generalforsamlingen er selskapets foretaksnavn HAVFISK ASA.

Selskapets styre består etter generalforsamlingen av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Frank O. Reite, styrets leder (gjenvalgt)

Trine Sæther Romuld, styrets nestleder (gjenvalgt)

Leiv Grønnevet (gjenvalgt)

Kari Mette Ski

Trond Brandsrud (nyvalgt)

Bjarne Kristiansen, varamedlem

De ansattes representanter i styret er:

Erlend Hanssen

Ottar Signor Johnsen

André Steffensen

Protokoll og presentasjon fra generalforsamlingen er vedlagt.