SV gikk i forrige uke ut og krevde at myndighetene setter krav til turistfisket med blant annet registreringsplikt for turistfiskeanleggene.

– I korte trekk går forslaget vårt ut på at alle turistfiskeanlegg skal registreres. Hver enkelt kommune skal godkjenne anleggene og fartøyene som benyttes, samt føre kontroll på alt uttak av fisk. Er ikke fisken fanget gjennom de godkjente aktørene får den heller ikke bli med over landegrensa, sånn sikrer vi både bedre kontroll og norsk verdiskapning på en gang, sa partiets fiskeripolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes.

I en epost til Kyst og Fjord uttaler statssekretær Ronny Berg følgende:

- Oppfølgingen av turistfiske står høyt på prioriteringslista. Vi vurderer nå flere alternativer med utgangspunkt i forslagene fra en arbeidsgruppe. SVs forslag innebærer et voldsomt byråkrati som jeg ikke ser at vi er tjent med.