Marlen fikk igjennom resolusjon om sjarkfiskernes rettigheter