– Vi lover tips til å tørre og rekke opp hånda, bli synlig som styrekandidat og til å skrive cv. Og arrangementet er lagt til et tidspunkt som gjør at det er enkelt å hente i barnehagen først, skriver Kathleen Offman Mathisen, Monica Langeland og Mariann Frantsen. Ikke helt uten en ironisk snert, som utfordrer holdningene om ulike krav til menn og kvinner.

Ny lov

– Den nye loven som krever kjønnsbalanse er et steg mot likestilling, men ironien oppstår når kvinner blir forventet å delta på kurs for å lære seg styrearbeid, mens menn antas å inneha denne kompetansen uten behov for slike kurs.

- I samme diskusjon blir kvinnene oppfordret til å endre seg; bli tøffere, være flinkere, tilpasse seg, rekke opp hånden, engasjere seg, skrive CV.

Utfordrer holdningene

- Med «Styrekurs for menn» vil vi utfordre disse holdningene om ulike krav til menn og kvinner, og forestillingen om at kvinner må adoptere en maskulin væremåte for å bli ansett som kompetente. Hva om de tradisjonelle mannlige strukturene og kulturene også må tilpasse seg? Hva forventer kvinner av menn i styrer?

- Det er et felles ansvar for at sjømatnæringen tar i bruk de beste hodene for å utvikle næringen. Anslagsvis 20.000 selskaper må endre styre og ha minst 40 prosent kvinner eller menn.

– Hvordan skal vi sørge for at vi får en sammensetning av dyktige styremedlemmer som med et mangfold av kompetanse og bakgrunn får utviklet bedriftene og næringen videre?

For å løfte tema blir det nå «Styrekurs for menn» - som ifølge Google er noe som aldri tidligere har skjedd. Det inviteres til faglige innlegg og samtale i uformell ramme med Monica Mæland og Hege Rødland på Statsraaden Bar i Bergen 13. mars, skriver de i pressemeldinga.

Åpent for alle

- Det legges opp til et inkluderende arrangement «fri for pekefinger», åpent for alle, menn som kvinner.