·       Norge eksporterte 5 318 tonn klippfisk til en verdi av 325 millioner kroner i april

·       Verdien økte med 14 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

·       Det er en vekst i volum på 22 prosent

·       Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i april

Eksportverdien falt 7 prosent til totalt 156 millioner kroner. For klippfisk av sei økte volumet 58 prosent til 3 800 tonn, mens eksportverdien økte 35 prosent til 152 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- Det var vårt største marked for klippfisk av sei, Den dominikanske republikk, som hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 19 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Den dominikanske republikk endte på 1 613 tonn, noe som er 74 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Portugal størst på klippfisk av torsk

For klippfisk av torsk er det som vanlig Portugal som dominerer, med 77 prosent av total eksportverdi i april. Eksportvolumet til Portugal falt 17 prosent, til 1 000 tonn, mens eksportverdien falt 12 prosent, til 120 millioner kroner.