Halstensen og Maråk, representanter for Fiskebåt har i innlegg i media «ristet» fiskere i nord, og Nord Fiskarlag. Dette med bakgrunn i at Nord Fiskarlag har gitt uttrykk for kritikk av handteringen i saken om fordeling av tredjelands-kvoten.

Jeg forstår godt at disse herrene er raskt ute med svar, det var sannsynligvis ferdig skrevet før SMS fra representanter for Norges Fiskarlag ble sendt, da de var klar over at det kom til å bli reaksjoner. Jeg er ikke overrasket om denne idèen hadde sitt opphav i Fiskebåt’s kontorer ……………

De viser til at «Næringens råd var klare, LO, NHO, Fiskarlaget og Fiskebåt anbefalte at ressursfordelingen skulle ligge fast i tråd med tidligere politiske løfter». Jaha, så Fiskebåt, i tillegg til organisasjonen de er medlem av kom med anbefalinger. Er det å vente at «folk flest» og medlemmer av Norges Fiskarlag mener at vi har en organisasjon i tillegg til Norges Fiskarlag, nemlig Fiskebåt?

Når det gjelder omfordelingen av tredjelands-kvoten skriver Halstensen og Maråk følgende: «Fiskebåt forventer ikke at havfiskeflåten skal få kompensert mer enn det som følger av at åpen gruppe tas av toppen».

Det er iallfall en ting disse herrene er tildelt, uten omfordeling, frekkhetens nådegave!

Når noe tas fra toppen skal selvfølgelig alle være med på spleiselaget, også Fiskebåt. Ingen skal «kompenseres» noe, hverken hav eller kyst.

De viser videre til hva slags muligheter fiskere i Finnmark har, når det gjelder fiskerier, og velger å nevne torsk og kongekrabbe. Til orientering, Nord Fiskarlag organiserer ca. 2.500 fiskere, fra Trøndelag til Russegrensen, og flesteparten av disse fisker ikke kongekrabbe.

Det er også levert store kvantum av alle fiskeslag i Norges Råfisklags distrikt, som strekker seg ned til Vestlandet, det skulle tatt seg ut om fiskerne ikke fisket annet enn torsk.

Videre skriver de: «At enkelte kystfiskere som protesterer har solgt sine kvoter for flere titalls millioner kroner, for deretter å ha fortsatt fiske på torskekvoter i åpen gruppe, samtidig som de krever økte kvoter på bekostning av den øvrige kystflåten og havfiskeflåten sier det meste om saklighetsnivået».

Tja, man blir nesten målløs, når man leser slikt. Vi er mange medlemmer i Norges Fiskarlag, mest sannsynlig over 50% av medlemsmassen, som er mannskaper i fiskeflåten, som er like avhengige av økte kvoter som redere er.

De nevner også at de har slik omsorg og bekymringer for sine mannskaper, og tuter videre på at mannskapene i havfiskeflåten taper mye penger på at også havfiskeflåten skal være med på å «betale» for at fisken til åpen gruppe skal tas fra toppen. Om omsorgen og empatien for mannskapene var så stor som de gir inntrykk av, da skal de kontakte sin motpart i lønns-/tariff-forhandlingene, Norsk Sjømannsforbund, og tilby mannskapene i havfiskeflåten en større andel av fangsten. Penger tror jeg det skal være nok av der, i motsetning til fiskefartøy i kystflåten som selges for «flere titalls millioner» ble vel nettopp to fartøy i medlemsmassen til Fiskebåt solgt for to milliarder!

De avslutter med: «Dessverre fortsetter Nord Fiskarlag med sin dobbeltkommunikasjon, og opptrer med det ukollegialt, uredelig og ødeleggende for samholdet i Norges Fiskarlag».

Min mening om dette, med bakgrunn i at jeg har vært medlem av Norges Fiskarlag siden 1977, er at den gruppeorganisasjonen som står for dette er Fiskebåt, helt siden de kom inn i Norges Fiskarlag, da med navnet Fiskebåtredernes Forbund.

Hadde det vært opp til meg, hadde Fiskebåt vært ute av Norges Fiskarlag for flere år siden, vi kommer ikke til å få ro i organisasjonen før Fiskebåt er ute av det de i innlegget betegner som «samholdet»!

Jeg er jo også klar over at Fiskebåt helst hadde sett at Nord Fiskarlag ble kastet ut av Norges Fiskarlag, slik at de kan overta en strømlinjeformet organisasjon. I den forbindelse vil jeg bare minne om at da Norges Fiskarlag ble stiftet i Bodø i 1926, ble det gjort av fiskere med støvler på beina, og ikke av folk med lakksko og hvit snipp på skjorta !