I Oslofjorden er det helårlig forbud mot å fiske torsk. I tillegg er det i perioden fra 1. januar til og med 30. april forbudt med alt fiske i 14 gyteområder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Anadrom fisk, som for eksempel sjøørret, er unntatt fra forbudet.

I den innerste delen av fjorden fra litt sør for Drøbaksundet og inn til Aker brygge midt i Oslo samt videre til Malmøya ved utløpet av Bunnefjorden, er det et gytefelt hvor alt fiske etter saltvannsfisk er forbudt til og med 30. april. Også et mindre område i Asker og Bærum befinner seg utenfor gyteområdet. Resten er stengt.

Kjenner ikke regelverket

Nylig gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll- og informasjonsrunde over to helgedager i indre Oslofjord. Vel 100 personer ble observert med fiskestang og snøre i sjøen, de aller fleste utenlandske borgere med begrensede språkferdigheter og liten kunnskap om regelverket. Noen fisker også fullt lovlig etter sjøørret.

– Målet er å snakke med flest mulig for å informere om de spesielle vernetiltakene for fisk i Oslofjorden. Stort sett alle vi møter gir uttrykk for at de ikke visste om regelverket og pakker umiddelbart sammen fiskeutstyret, sier seniorinspektør Jørgen Ree Wiig som sammen med inspektør Steinar Henriksen gjennomførte kontrollen i Oslofjorden.

Fisker i gyteområder

Området som skulle gjennomsøkes er relativt stort, med mange øyer, holmer og sund. Men med den hurtiggående patruljebåten Frey rakk de to representantene fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste over store områder i løpet av de to dagene.

Det ble tatt kontakt med 93 personer som fisket fra kaier, flytebrygger, moloer og svaberg. Av disse fisket 32 utenfor gyteområdet, mens 61 personer fisket i gyteområder hvor alt fiske er forbudt.

Flest fra Øst-Europa

- Vi traff 16 nordmenn, mens resten er utenlandske borgere, de fleste gjestearbeidere. Disse kom blant annet fra Polen, Romania, Latvia og Ukraina. Selv om mange ikke snakker verken norsk eller engelsk, klarer vi ofte å forklare at det er forbudt å fiske, enten totalforbudet i gyteområdet eller forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden, sier Wiig.

I alt ble det registrert 15 forskjellige nasjonaliteter blant fritidsfiskerne den aktuelle helgen. En god del forstår noe norsk eller engelsk, mens mange ikke forstår verken norsk eller engelsk.

– Det gjør jobben med å informere om regelverket og skape forståelse for behovet for vernetiltak ekstra utfordrende, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

I tillegg til å snakke med folk ble det også hengt opp plakater med enkel tekst og bruk av symboler på sentrale steder hvor det samler seg mange fritidsfiskere.

Kysttorsken spesielt utsatt

Det marine livet i Oslofjorden er sterkt truet, og kysttorsken er spesielt utsatt. Problemene er sammensatt, og vern mot fiske er bare ett av tiltakene som er innført, men dette alene kan ikke redde fjorden. Havforskningsinstituttet og andre forskningsinstitusjoner følger med på utviklingen og rapporterer at det er liten eller ingen positiv utvikling for kysttorsken så langt.

Forbudet mot å fiske torsk og vern av alt fiske i gyteområder i perioden 1. januar til og med 30. april ble innført i 2019, og må trolig virke i en lengre periode for å ha effekt.