Denne kommunikasjonssvikten blir påpekt av havarikommisjonen etter «Kim Roger»-forliset 4. januar. Kommisjonen, som la ut havarirapporten fredag, fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen, men understreker viktigheten av å varsle nødetatene så tidlig som mulig ved en nødsituasjon.

- I det mannskapet kom akterut etter å ha tatt om bord fangsten oppdaget de at noe av poselinet var tatt av vinden og hadde hektet seg på lettbåtdaviten. De besluttet å løse dette umiddelbart og før de tok inn resten av bruket. Dette medførte en forsinkelse i forhold til normaloperasjon, heter det i rapporten, som fortsetter:

- Det avgjørende øyeblikket var i det skipperen foretok en kursendring, slik han normalt gjør, kort tid etter at mannskapet hadde gått akterut. Dette medførte at fiskebruket som fremdeles lå i vannet kom tett inntil styrbord skuteside. Det oppstod da en betydelig fare for at noe av bruket kunne finne veien til propellen. Kort tid etter den nevnte kursendringen stanset fartøyets hovedmotor.

- Så langt Havarikommisjonen har brakt på det rene var skipperen ikke kjent med at det fremdeles var fiskebruk i sjøen i det han endret kursen. Havarikommisjonen finner derfor at mangelfull kommunikasjon mellom skipper og dekksmannskap bidro til at ulykken inntraff. Dekksmannskapet varslet ikke skipperen om problemet som hadde oppstått og forsinkelsen dette medførte. Skipperen kontrollerte heller ikke at bruket var om bord før han la om kursen. Etter Havarikommisjonens vurdering kunne ulykken vært unngått dersom minst ett av disse to forholdene hadde vært ivaretatt.

Havarikommisjonen mener også skipperen umiddelbart burde varslet nødetatene framfor å prøve å løse problemet selv. Slik gikk 12 minutter tapt. Da nota gikk i propellen, befant fartøyet seg svært nære land og i pålandsvind. 30 minutter senere grunnstøtte fartøyet.

Den 28 meter lange snurrevadbåten forliste under svært dramatiske omstendigheter utfor Lofotodden på årets første sjøvær. Alle de fem ble berget av redningshelikopteret.

Les rapporten her.