Både kommunen og fylket er svært fornøyde med det arbeidet Kystverket har gjort.

Samarbeidsprosjekt

Foruten kystminister Lisbeth Berg-Hansen hadde også samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tatt turen til Lofoten for å være med på åpningen, melder Kystverket på sine nettsider.

– Dette prosjektet er et veldig godt eksempel på at vi med god planlegging og gode argumenter kan få gjennomført store samarbeidsprosjekt, sa kystminister Berg-Hansen under åpningen.

Stor oppgradering

Den største fiskerihavna i Vest-Lofoten har fått en real overhaling. Siden høsten 2009 har havneområdet i Stamsund både blitt utdypet og fått ny innseilingslei skjermet av en 200 meter lang molo. Utbedringene har en kostnad på om lag 120 millioner kroner. E. Phil & Søn fra Danmark har vært entreprenør for prosjektet.

Omfattende prosjekt

– Utbedringen av Stamsund havn har vært et omfattende og spennende prosjekt for Kystverket. Det er et viktig stykke arbeid som er gjort. Innseilingen er tryggere, og både fiskeflåten og persontrafikken er nå bedre skjermet mot vær og vind. Prosjektet er helt i tråd med Kystverkets mål om å være med på å skape livskraftige kystsamfunn. Det er derfor hyggelig å høre at ordføreren i Vestvågøy sier at dette er blitt en mønsterhavn, og at Kystverket fortjener all mulig honnør for arbeidet, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, som selv ble hindret fra å være tilstede på åpningen på grunn av flyproblemer.