Ifølge Sildelagets ukerapport for de pelagiske fiskeriene ble det forrige uke solgt 455 tonn solgt til matjes i Danmark, 525 tonn til matjes i Norge og 670 tonn solgt på «teleauksjonen».

- Kvalitetsmessig er silda blitt bedre utover uken, siste fettprøve som vi har opplysninger om er opp til 14 - 16 % fett i hel fisk, men vi hører også at den er veldig varierende, skriver sildelaget, som håper på bedre tilgjengelighet fremover.

- Kvalitetsmessig vil den nå bli bedre og bedre, det registres bra med åte i fisken som er fanget.

Feitsild

For produsentene av matjes-silda er det om å gjøre å få fatt i feit sild. Det er nederlenderne som er de største tilvirkerne av denne silderetten, og for å få kalle seg «Hollandse Nieuwe» må silda ifølge Wikipedia inneholde minst 16 prosent fett.

Produksjonen av matjessild foregår ved at fisken renses for alt uten om bukspyttkjertelen. Enzymer fra denne kjertelen gjør at fisken modner i salttønna før den senere kan nytes med finhakket løk og annet tilbehør. Navnet er egentlig «maatjesharing», som oversatt til norsk betyr jomfrusild.

Økende deltakelse

Tilbake til fiskefeltet melder Sildelaget at deltagelsen i fisket etter nordsjøsild blitt noe større, men at kvantumet fisk som er meldt inn er ikke blitt det store enda.

- Vel 2.000 tonn er registrert i innmeldingsjournalen fordelt på 15 fangster og hvor to på til sammen 45 tonn er bifangst i tobisfiske. Det vi hører fra feltene er at det er lite å finne, små stimer og dårlig samling. Flåten har lett i hovedsak i norsk sone, men noen har også vært i EU sonen. I norsk sone er det tatt fangster fra Vikingbanken / Oseberg og sørover mot Sleipnerfeltet. I EU sonen er det tatt tre fangster så langt nord som Bressay Grond. Når det gjelder størrelsen er den svært varierende fra 114 til 193 gram og med et snitt (ikke vektet) på 145 gram, skriver laget i sin ukesrapport.

Tobis avtar

Det har også vært fisket tobis, men adskillig lavere innmeldt kvantum enn tidligere, vel 8.100 tonn.

- Dette har en naturlig forklaring med at mange båter har tatt sine kvoter og er ferdig for denne sesong. Først i uken hadde vi et svært godt fiske på Klondike, mens i siste halvdel har flåten flyttet mellom mange felt, både Inner Shoal, Vestbanken og mange andre kjente områder. Fem fartøy er på feltet nå søndagskveld og restkvoten viser knappe 11 900 tonn, skriver Sildelaget.