De elleve prosjektene som får tilsagn omfatter åtte fiskerihavner i Troms og Finnmark, og tre fiskerihavner i Nordland. Blant prosjektene som får tilskudd finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak, melder Kystverket på sine nettsider.

Etter å ha lyst ut midler i desember 2022, kom det inn 26 søknader om prosjektmidler til fiskerihavner. 11 av disse får penger, åtte i Troms og Finnmark og tre i Nordland.

– Vi vet at gode havner og en sikker og effektiv sjøvei er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Denne tilskuddsordningen skal bidra til å gi bedre rammebetingelser for fiskerinæringen i kommunene, og skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Nye tildelingsrunder forutsetter at tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettet.

Under ser du havnene som fikk tilsagn:

KommuneHavnTilsagnTiltak
NordkappNordvågen5 275 000Flytebryggeanlegg
LebesbyKjøllefjord3 149 000Flytebryggeanlegg
MåsøyHavøysund2 350 000Flytebryggeanlegg
VardøVardø3 200 060Flytebryggeanlegg
VardøKiberg589 440Flytebryggeanlegg
HasvikSørvær1 950 000Flytebryggeanlegg
TromsøBrensholmen2 930 000Utdypning
IbestadEngenes5 900 000Utdypning
ØksnesMyre10 000 000Kai/bølgedemper
VestvågøyEggum402 500Flytebryggeanlegg
VåganKleppstad354 000Flytebryggeanlegg