- Årsmøtet konstaterer at Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2019 ikke fant grunnlag for å gå videre med organisasjonsprosessen. Dette er beklagelig, heter det i årsmøtevedtaket, som fortsetter:

- Årsmøtet er bekymret for Norges Fiskarlag sin posisjon som en sterk stemme for en samlet fiskerinæring dersom det ikke blir tatt initiativ til en helhetlig organisasjonsendring.

- Norsk fiskerinæring står overfor store endringer de kommende år. Uten en samlet og faglig sterk organisasjon, som representerer hele bredden i fiskeflåten, både sør og nord for 62 grader nord, frykter Årsmøtet at fiskerinæringen og kystsamfunnene blir den tapende part i viktige politiske beslutninger.

- Årsmøtet pålegger styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag i kommende årsmøteperiode, å gå i dialog med Norges Fiskarlag, medlemslag og gruppeorganisasjoner for å finne løsninger som kan sikre og styrke et fremtidsrettet Norges Fiskarlag.