Even Einarsen i Varangerbotn sier meldingen ble svært dårlig mottatt i øst.

Fiskerne her har nemlig intet ønske om at de nåværende grensene skal reverseres. For øst for Nordkapp er det etablert et regulert fiske som fiskerne mener er godt levelig.

«Forbuden mark»

Utspillet fra Hammerfest kommer først og fremst fra de som kun har deltatt i det såkalte utryddelsesfisket. De har nå fått blod på tann - og ønsker seg inn i det som for dem er «forbuden mark». Fiskerne i øst mener de som står bak kravet om å flytte grensen, i tillegg gjør kongekrabben til et mye større problem enn den har vist seg å være.

Selv om det er en stor bestand som det er lite kunnskap om, har kiongekrabben så langt vist seg ikke å fortrenge andre ressurser.