- Nå skal vi bygge opp selskapet stein for stein, sier daglig leder Bård Thomas Østvang.

Vi ønsker først og fremst å knytte til oss lokal flåte, sier Bård Thomas Østvang.

Derfor lar de seg ikke friste til å gå i gang med filetproduksjon før stabile råstoffavtaler er sikret.

Restart

Daværende Finnmarks Fisk som ble reddet av at Ålesund Fish og Gamvik Seafoods kom inn og overtok, vil for alvor være i gang med restarten i løpet av september.

De kjøpte litt fisk før sommeren, men det er først nå de går i gang for alvor.

- Inn til videre vil vi konsentrere hele virksomheten rundt mottaksavdelingen. Vi vil ikke gjøre noe annet før den er oppe og går, sier Østvang til Kyst og Fjord.

Med det mener han at å sikre seg en fast flåte som kan bidra til stabile fiskeleveranser.

- Vi ønsker først og fremst å knytte til oss lokal flåte. Det vil være avgjørende i forhold til våre framtidige planer.

Nytt isanlegg

Gamvik Seafoods Mehamn har fått på plass et helt nytt isanlegg med uttak både inne og ute. Dermed vil fiskerne få enkel tilgang på is. Østvang håper dette kan bidra til å gjøre selskapet attraktivt.

Han er likevel innstilt på at det kan ta tid. Med tidligere erfaringer fra anlegget vet han at det ikke er gjort over natten å sikre seg råstoff. Det fikk de forrige eierne smertelig erfare.

- Men vi tror at vi skal lykkes med det gjennom konkurransedyktige priser og gode leveranseforhold, sier Østvang.

Foreløpig har de en håndfull stab som skal drifte selskapet og som lokalt ledes av Atle Martinussen. Blant de første oppgavene vil være å få pakkelinjen opp å gå. Østvang sier at de vil konsentrere seg om å få høyest mulig blankandel av fisken. Han regner derfor med at det meste vil gå rett ut i markedet direkte fra Mehamn, og ikke om selskapet i fiskeværet Gamvik som eier 50 prosent av Gamvik Seafoods Mehamn.