- Norges Fiskarlag vil påklage at Gunnar Klo AS får dispensasjon og dermed lov til å ha aksjemajoriteten i et kystfartøy. Vi mener saken utfordrer prinsippene i deltagerloven, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding.

Lederen i Norges Fiskarlag sier deltagerloven er en av de tre sentrale lovene som forankrer og sikrer norske fiskeressurser både nasjonalt og mot internasjonalt press.

– Det er svært uheldig om dette medfører en endring av praktisering av denne loven, som jo er vår viktigste forsikring for at norske kvoter forblir på norske hender, understreker Ingebrigtsen.

Gunnar Klo AS er en industribedrift som nå er gitt anledning til å ha og levere fisk fra eget fartøy. Norges Fiskarlag vil påklage vedtaket siden laget har rettslig klageinteresse.

– Vi mener vedtaket fra departementet er ugyldig fordi bestemmelsen om dispensasjon er begrenset til havfiskefartøy, noe det ikke er snakk om for fartøyet «Morgenstjerne», sier Kjell Ingebrigtsen.

Fartøyet «Morgenstjerne» er 14,96 meter lang og hjemmehørende i Øksnes. Fram til nå har Gunnar Klo AS eid 49 prosent av båten, mens fisker Harry Rudolf Rørbakk har eid 51 prosent.