Av totalen på 56,4 mill kroner som var omsetningen for norske fartøy, stod 1.600 tonn torsk for 19,6 mill kroner, det meste av dette var fryst råstoff.

Av torskekvantumet på 1.600 tonn omsatt i uke 29, var vel 1.100 tonn fryst torsk, hvor 870 tonn kom fra to trålere tatt på Sentralbanken langt øst i Barentshavet, 200 tonn var levert av to autolinere tatt i samme område, mens 40 tonn torsk var levert av en snurrevadbåt som hadde fisket ved Bjørnøya.

Av 240 tonn fersk torsk var 100 tonn tatt på snurrevad, der de største fangstene var tatt utenfor Lofoten der hysa var hovedfiske, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.