Ifølge Fiskeribladet har regjeringens to minste partier sørget for at det likevel blir bevilget penger til føringstilskuddsordningen, samt tilskudd til drift av fiskernes velferdsstasjoner.

Tilskuddet til velferden utgjør 2,5 millioner, mens føringstilskuddet skal utgjøre 14 millioner. I tillegg skal fiskesalgslagene bidra med 9 millioner av inndratte midler til føringstilskuddsordninga, melder avisa.

Dette er en kraftig reduksjon av statens bidrag, som for inneværende år er på 23 millioner. Administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland mener likevel det skal gå bra.

- Vi har sagt at vi kan bidra, og dersom staten går inn med 14 millioner så holder våre penger lenger. Dette er godt nytt for hele næringen, sier han.

Regjeringas opprinnelige forslag gikk ut på at hele tilskuddet skulle sløyfes, og at ordningen med føringstilskudd i fortsettelsen skulle finansieres helt og fullt av salgslagene gjennom såkalt inndratte midler.