Barentswatch er en offentlig styrt tjeneste som tilgjengeliggjør data for vær, vind, fiskeri, havbruk og mere til. Tjenesten er under løpende utvikling, og for få dager siden kom den siste nyheten på plass; strømvarsel for Moskstraumen som går forbi Lofotodden. Her kan du se tjenesten.

Innførte nytt ord

Fra før finnes det varsel for Saltstraumen, men for straumen som passerer ytterst i Lofoten er det et annet fenomen som også er interessant å varsle.

Slik ser skjermbildet ut.

- Vi måtte finne opp et nytt ord for fenomenet som handler om at havet hever seg. Vi plukket opp at folk brukte begrepet «strind» og det har vi lagt inn i vårt system som ord for den hevingen som skjer når straumen passerer det grunne området utenfor Lofotodden, sier prosjektleder Eivind Rinde.

Strinda vil ifølge Barentswatch vanligvis oppstå i området mellom østlig og vestlig strøm og kan forventes å inntreffe like sør for Lofotodden i forkant av strømsnu, ca. 3 timer før og etter høyvann. I motsetning til strømskavl som oppstår ved motgående bølger og strøm, dannes strinda utelukkende som følge av strømforholdene i Moskstraumen.

6 knop

Moskenesstraumen er cirka 4 km bred, 40– 60 m dyp og betydelig grunnere enn havet like utenfor. Tidevannet fyller opp Vestfjorden to ganger per døgn. Høydeforskjellen på havflaten utenfor og innenfor Moskenesstraumen kan bli opptil 40 cm. Strømmen skifter retning midt mellom flo og fjære, strømvirvler dannes, og farten kan bli opptil 6 knop.