Prisen «Årets unge selgerforbilde» deles ut av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen i samarbeid med bemanningsbyrået Kelly Services.

Fokus på selgerforbilder

- Målet med prisen er å sette fokus på unge og talentfulle selgerforbilder fra Bergensregionen. Vi ønsker også å sette fokus på rollen til selgeren som er en svært viktig og nødvendig ressurs for bedriftens resultater, sier årets juryleder Hamed Victory, Branch Manager i Kelly Services Bergen. De andre finalistene som måtte se seg slått av Moe var Simon Herland fra Fjordkraft og Daniel Soltvedt fra Schibsted.

Ifølge Juryen har Camilla Moe alle de kvalitetene juryen har sett etter.

- En svært dyktig selger, er under 37 år og kan sies å være et tydelig forbilde for andre. Hun er uten tvil en dyktig og resultatsterk selger som utfordrer og går foran som et godt eksempel og viser vei for andre unge internt i bedriften. Hun har tydelige ambisjoner om å videreutvikle seg og får meget gode skussmål. På tross av sin unge alder har Camilla et bevisst forhold til hvordan en skal ivareta hele verdikjeden både internt og eksternt for å sikre god leveranse.

Godord fra sjefen

- Camilla er en person som bestandig kommer med sine innspill, både i organisasjon og innspill til andre selgere. Hun er flink å gi ros og skryt, står på og legger ned mange arbeidstimer utover vanlig arbeidstid. Hun er også veldig strukturert, og kjemper hele tiden for det neste salget i en krevende bransje. Vi setter stor pris på å ha Camilla i Lerøy Seafood, er skussmålet arbeidsgiveren gir.