I forrige uke kom det på land hele 169 tonn. Det overgår de to forrige ukene, da det kom 139 og 140 tonn på land. Verdien av krabben var ifølge Råfisklaget 23,1 millioner kroner. Snittprisen for den største krabben ligger i underkant av 150 kroner kiloen.

Årets landingstall er langt lavere enn i fjor, da kvoteåret startet i august, noe som ga et helt annet tempo. Den beste krabbeuka i 2015 var uke 38, da det kom på land 243 tonn krabbe. Men verdien var da bare 25,7 millioner kroner på grunn av lavere pris.

Råfisklagets samlede omsetning i uke 36 var på 91,5 mill kroner bestående av 90,1 mill kroner etter leveranser fra norske båter og 1,4 mill kroner for utenlandske båter. Sistnevnte kom fra 2 latviske teinebåter med levende snøkrabbe, og en russisk fabrikktråler med hovedsakelig filet av torsk.

Totalen er litt ned fra uka før som endte på 114,4 mill kroner, da med 97,1 mill kroner for norske båter og 17,2 for utenlandske. Sammenlignet med tilsvarende uke i fjor kom vi også dårligere ut, da var totalen 162,5 mill kroner, fordelt på 112,2 mill kroner for norske og hele 50,3 for utenlandske.