- Det er godt å ha en flytende bensinstasjon og sykehus å spille på