- Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil også be om innspill på om vi bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Fiskarlaget har tidligere stilt seg negativ til vindplaner her.

Regjeringen la frem en strategi for flytende vindkraft i statsbudsjettet for 2018. Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne spennende næringen.

- Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Som del av høringen vil Olje- og energidepartementet også foreslå en forskrift til havenergiloven. Forskriften gir nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen.