Derfor dreier det seg ikke om linjer ala Primex eller de som planlegges i Båtsfjord.

- Vi snakker om en ombygging og effektivisering av den eksisterende linjen, slik at vi kan utnytte den på en bedre måte enn i dag, sier Karlsen til Kyst og Fjord.

Sesongproduksjon

Gunnar Klo har produsert filétprodukter i 70 år i varierte kvantum, men der det de siste årene kun har dreid seg om forholdvis beskjedne kvantum i toppsesongen.

At de nå satser på en mer effektiv linje, betyr likevel ikke at de har noen umiddelbare planer om å gire opp produksjonen.

- Nei, i første omgang har vi ingen planer om å satse tyngre på filét. Kvantumsmessig vil vi nok holde oss på dagens nivå.

Det vil si at de skal produserer filét i vintermånedene der de har best tilgang på torsk. Da snakker man om helt tradisjonelle filétprodukter, ingen spesialforpakninger for mer avanserte markeder.