Dette er det samme kvotenivået som i år. Til sammenligning er kongekrabbekvoten på 1850 tonn; 1750 tonn hankrabbe og 100 tonn hunkrabbe.

- Ettersom forhandlingene med EU om et kvotebytte nå er avsluttet, er det ikke behov for å sette av snøkrabber til bytte med eventuelle tredjeland, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp).

Når det gjelder endringer i de tekniske reguleringene i snøkrabbefisket, så vil Nærings- og fiskeridepartementet følge opp dette sammen med næringsaktørene og Fiskeridirektoratet på nyåret.