- Berg Seafood AS produserer utvannet, gryteklar tørrfiskfilet, og øker stadig volumet på dette produktet. I fjor så vi oss nødt til å leie fryselager på Lofotterminalen for en dyr kostnad, som fører til begrensninger på volumet vi kan produsere, skriver daglig leder Jonas Walsøe i søknaden, melder Lofotposten.

Berg Seafood AS er et datterselskap av L. Bergs Sønner AS.

Selskapets nye fryselager stod ferdig i januar 2019.

- Fryselageret var helt nødvendig når vi nærmer oss 50 til 100 tonn ferdige produkter. Med et slik volum vil driften danne en trygg grunndrift på siden av hva som er en meget uforutsigbar skreisesong. Samtidig vil muligheten for en slik nisjeproduksjon skape større aktivitet utover året enn sesongens fire måneder, påpeker Walsøe videre.

- Dette vil igjen føre til høyere sysselsetting da volumøkning vil kreve produksjon hele året. Vi er ypperlige formidlere av lokal historie og tradisjon, samtidig som vi ønsker å skape flere arbeidsplasser gjennom utviklingen av kapasitet og nisjeprodukter, skriver han ifølge avisen.