- Hvorfor gjør kommunen så stor forskjell på aktører i den samme havna? spør Steel i et brev til Gamvik kommune.

Overfor avisa Finnmarken understreker Steel at han ikke har noen motforestillinger om å betale kommunale avgifter, men reagerer på at konkurrenter slipper unna. Det gjelder Nordkyn Seafoods to anlegg, samt serviceanlegget Samdrift.

Rett i havna

Da han startet fiskebedriften Isanlegget AS for 15 år siden, måtte Steel knytte seg til det kommunale avløpsanlegget. Både kloakk og alt avløpsvann går inn på det kommunale nettet. For de tre som har sluppet unna, går kloakken rett i havna helt avgiftsfritt

Duncan Steel reagerer på at kravet om godkjent anlegg, ikke gjelder alle. Dette mener han er svært konkurransevridende og dessuten et brudd på konkurranseloven. Kanskje vil ESA se på det som ulovlig offentlig støtte. I så fall risikerer kommunen bot.

«Vi taler her om en fordel til Nordkyn Seafood AS, kontra Isanlegget AS, på flere millioner over de 15 årene vi har vært virksom. I tillegg så har alle abonnenter da betalt mer enn nødvendig for den tjenesten da en stor inntekt har uteblitt og tjenesten skal være selvfinansierende.»

Forskjellsbehandling

Steel har nylig investert i et nytt serviceanlegg for fiskere. På grunn av anleggets beliggenhet i forhold til kommunale pumpestasjon, måtte han investere i eget septikkanlegg til flere hundre tusen kroner, uten å ha fått noen kommunal drahjelp. Det til tross for at konkurrentene har sluppet unna med tilsvarende tiltak.

Teknisk sjef i Gamvik kommune, Geir Hansen, sier til Finnmarken at de nå har bedt de andre anleggene komme planer for hvordan de skal behandle sine utslipp. Hvis ikke, vil de få pålegg fra kommunen.