Dette er en nedgang på 16 prosent eller 137 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. Eksportert kvantum av klippfisk er på samme nivå som i fjor. I mars ble det eksportert klippfisk for 173 millioner kroner, en nedgang på 20 prosent eller 44 millioner kroner fra mars måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 282 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en nedgang på 13 prosent eller 44 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. Eksportert kvantum økte med 10 prosent eller 1 000 tonn til totalt 11 216 tonn. I mars måned ble det eksportert saltfisk for 136 millioner kroner. Dette er en nedgang på 18 prosent eller 29 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.