I 2001 brukte torsketrålerne i gjennomsnitt 1,25 liter drivstoff per landet kilo med fisk. I 2012 var forbruket redusert til under 0,4 liter per kilo, altså en reduksjon på 68 prosent. Forskerne bak rapporten konkluderer med at strukturering av flåten sammen med en gunstig bestandssituasjon er en av hovedårsakene til den gunstige utviklinga i drivstofforbruket, melder Fiskebåt.

Rapporten ble lagt fram på CRISP-konferansen i Bergen i forrige uke, om framtidas fiskeriteknologi. CRISP er et senter for forskningsbasert innovasjon der fiskere, forskere, redskapsprodusenter og produsenter av fiskeriinstrumentering arbeider sammen for å utvikle «smarte» teknologier som skal løse framtidas utfordringer for et bærekraftige og økonomisk fiske.

Rapporten tar også for seg andre følger av strukturering av flåten.