- Den sterke globale etterspørselen etter norsk sjømat ga en eksportverdi i mai som er tidenes nest høyeste i en enkeltmåned, kun slått av mars i år. Økte eksportpriser, først og fremst på laks, men også for andre arter som ørret, torsk, sei, hyse og sild er hovedårsaken til veksten, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Høyere eksportverdi enn i hele 2012

Den totale eksportverdien til og med mai er på 57,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 13,2 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

- For å sette det i perspektiv: I hele 2012 var den norske sjømateksporten på 52,1 milliarder kroner. Denne verdien har vi altså passert allerede etter fem måneder i 2022. Det viser hvilket eksporteventyr norsk sjømat har vært de 10 siste årene, sier Grønbech.

I løpet av årets fem første måneder, ble det eksport mer i verdi enn i hele 2012.

Høy global matvareinflasjon

Han understreker samtidig at krigen i Ukraina kaster en dyster skygge over den sterke eksportveksten i år.

- Det er ingen tvil om at vi lever i en krevende tid. Høy global matvareinflasjon og begrenset tilførsel av viktige fiskeslag fra både Norge og andre land er noen av faktorene som driver opp prisene, forklarer Børge Grønbech.

Krevende for sjømatnæringen

Også den norske sjømatnæringen merker at kostnadene i forbindelse med matproduksjon er blitt høyere.

- Både bearbeidingsindustrien, havbruksselskapene og flåteleddet har fått merke at alt fra råvarer til drivstoff og strøm øker i pris. En forventet renteøkning og reallønnsnedgang i mange viktige markeder er også krevende faktorer. Det er derfor knyttet usikkerhet til etterspørselsutviklingen framover, sier Børge Grønbech.