I uke 34 steg omsetningen av frosset råstoff med 24 millioner kroner og med det fikk totalomsetningen råfisklaget et push oppover, meldes det råfisklagets nettsider.

Det var først og fremst hyse og sei som ble levert fryst. Tallene viser 1200 – 1300 tonn på hvert av fiskeslagene og i penger utgjorde det ca ti millioner kroner for hvert av dem. Det ble også levert ca 500 tonn torsk frosset til en verdi av seks millioner kroner.

Ferskomsetningen falt noe, fra 58,4 til 51 millioner kroner.

Det ble nedgang både for sei, kongekrabbe, hyse og torsk. Aktiviteten på Øst-Finnmark er siste uka redusert, både hva angår kongekrabbe, fløytlinefisket og snurrevad. Fløytlinefisket er under avvikling og erstattes av botnlina.

Til tross for økt omsetning fra uke 33 til 34 i år, ligger ukeomsetninga likevel godt under det vi hadde samme uka i fjor, nevnte 94,3 mill kroner i år må sammenlignes med 129,7 mill kroner i uke 34 i fjor. Det var da større omsetning av alle kategorier, både fra utenlandske fartøy, norsk frys og fersk. På sistnevnte var det først og fremst blåkveita og kongekrabben som utgjorde forskjellen, for blåkveitas del varte andre periode av direktefisket lenger i fjor og ble da stoppet 27. august, mot 7. august i år.