- Norges Fiskarlag har på ingen måte endret syn i spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette gjelder i områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, samt for de såkalte Møreblokkene, skriver fiskarlaget i en melding.

Står fast

De peker på at fiskarlagets prinsippvedtak slår fast at i de nevnte områdene er det ikke mulig med sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet. Dette standpunktet ble stadfestet for flere år siden og er fortsatt gjeldende.

-Personlig uttalelse

– Når tidligere leder av Norges Fiskarlag Reidar Nilsen i går uttalte på nordområdekonferansen i Harstad at det må være mulig med slik sameksistens, så må det på tydelig vis poengteres at dette er et utsagn som er hans personlige og irrelevante mening. Dette har ikke noe med Fiskarlagets standpunkt å gjøre, sier nåværende leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Reidar Nilsen sa blant annet til Harstad Tidende at et samarbeide mellom næringene i disse områdene burde være mulig, og han la fram en liste med krav til oljenæringen han mente må innfris før oljefeltene kan utvikles.