Det har altså meldt seg 825 fartøy innen fristen og direktoratet er nå i ferd med å sjekke statusen til disse.

Fiskeridirektoratet vil i tillegg komme med praktiske opplysinger knyttet til ordninga på sitt nettsted. Distriktskvote er en egen avsetning på 3 000 tonn torsk som skal landes og bearbeides i kommunene Gamvik og Lebesby. Fisket starter 1. mai og påmeldte fartøy som ikke har levert fangst på distriktskvoten innen 1. oktober mister retten til å delta i ordninga i 2018.