Fiskeridirektør Liv Holmefjord skriver i en pressemelding at overfisket i åpen gruppe og spørsmålet om hvordan dette skal ajourføres, har vært gjenstand for mye diskusjon både i forkant og etterkant av Reguleringsmøtet tidligere i høst

- Vi vil, med noen mindre justeringer, opprettholde vårt opprinnelige forslag og går for en saldering av overfisket i åpen gruppe der halvparten, eller 5.500 tonn av overfisket, må tas innad i gruppa, mens den andre halvparten må tas fra «toppen». Videre foreslår vi en forskuttering på 10 % av 2020-kvoten (1.763 tonn), kvotebytte fra 3.000 tonn hyse til samme mengde torsk med havfiskeflåten, og 1.000 tonn sei i bytte med 1.000 tonn torsk, også fra havfiskeflåten, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det betyr at åpen gruppe vil ha ei reell kvote på 17.806 tonn i 2019, når man ikke regner inn ferskfiskordninga som i 2019 vil være 1.840 tonn for denne gruppa.

Det er Fiskeridepartementet som til slutt avgjør reguleringsopplegget for 2019.

På fartøynivå ser forslaget slik ut:

FartøylengdeMaksimalkvoterGaranterte kvoter
Under 8 meter7,35,3
8 - 9,99 meter10,27,4
Over 10 meter11,78,5