Beslutningen trår i kraft fra og med i dag fredag 14. september.

Fiskeridirektøren har tatt beslutningen utfra en nøye vurdering av bestanden.

Økningen vil gi trålerflåten to – tre millioner kroner ekstra i inntekt, og blir derfor et kjærkommet høsttilskudd.