Dette innebærer en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med den fastsatte totalkvoten i 2017. Kvoten er fastsatt på grunnlag av ein langsiktig forvaltningsstrategi for makrell.

Norsk kvote er 186 967 tonn, etter overføringer og avsetninger.

Etter forslag fra Norges Fiskarlag blir det arbeidet med å utvikle alternative reguleringsmodeller for de fartøyene som har adgang til å delta i lukket gruppe for kystflåten.

Formålet er forenkling og mer forutsigbarhet. Reguleringa er derfor foreløpig inntil forslag til forenklede reguleringsordninger foreligger. Dette vil være på plass i god tid før hovedsesongen i fisket starter.