Ifølge Råfisklaget runder kvantumet levende levert torsk snart 6.400 tonn. Aldri tidligere har så mye vill torsk blitt lagret levende, og årets kvantum representerer en økning på 10 % fra 2015, som også var rekordår med sine 5.800 tonn.

24 fartøy har deltatt i dette fisket og det er satt torsk i merd på 14 ulike steder i Nord-Norge i år. Aktiviteten er nå på hell og det er kun 2 båter som fortsatt fisker levende torsk til lagring i merd, opplyser Råfisklaget på sine nettsider.