- I siste halvdel av mars gjorde korona-viruset for alvor sitt inntog i Europa og USA, noe som førte til stor turbulens i disse sjømatmarkedene. Strenge restriksjoner i eksporten til USA og en reduksjon i flyfraktkapasiteten rammet fersk sjømat spesielt hardt i forrige måned. Samtidig ser vi at restaurantsektoren globalt nærmest er helt stengt ned og at etterspørselen etter sjømat i denne salgskanalen er kraftig redusert. Til tross for den utfordrende situasjonen i noen av våre viktigste markeder økte eksportverdien som følge av en svekket norsk krone, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Til tross for en utfordrende markedssituasjon og et fall i etterspørselen etter norsk sjømat, er det også noen lyspunkter:

- Vi ser tendenser til en gradvis normalisering i enkelte asiatiske land

- Det har vært en økning i onlinesalg av sjømat og matleveringstjenester til husholdningene

- Salget av ferske sjømatprodukter i Sør-Korea setter stadig nye rekorder, og kvartalstallene viser en volumøkning på 9 prosent for norsk laks.

- Etterspørselen etter norsk makrell i Japan er usedvanlig god, og i første kvartal er det en volumvekst på 59 prosent.

- Eksporten av saltfisk og klippfisk fortsetter den gode utviklingen, spesielt til Portugal.