Anslaget kommer fram i en ny publikasjon som er basert på analyser av videoopptakene fra bunnkartleggingsprosjektet Mareano. Søppelet er ikke jevnt fordelt på havbunnen. Det meste av søppelet er observert i to typer områder: der det er mye næringsaktivitet på overflaten og der bunnen består av et spesielt landskap som «fanger» søppelet.

- Vi ser tydelig at det er en opphoping av søppel i enkelte landskapstyper på havbunnen. Spesielt i dype daler og raviner, her blir avfallet liggende og kan ikke fraktes videre med strømmene, forteller havforsker Lene Buhl-Mortensen i en artikkel på Havforskningsinstituttets internettsider

Også der det er mye fiskeriaktivitet kan forskerne observere mye søppel på bunnen.

- Vi observerte svært mye søppel i områder med høy fiskeriaktivitet på sokkelen utenfor Møre og Romsdal. Det meste var ødelagt fiskeutstyr, og enkelte steder noterte vi opp til 6000 søppelobservasjoner per km2. Dette er ekstremt mye, til sammenligning er det vanlig å få 230 søppelobservasjoner per km2 på kontinentalsokkelområder i Europa, forteller Lene Buhl-Mortensen.

18. oktober legges resultatene fra publikasjonen frem under Mareano-konferansen i Oslo.

Her kan du lese hele Mareanos rapport.