Få fiskebåter på beredskapslista, men det har sin grunn