Årsaken er at gruppa så langt i 2013 bare har fisket 37 prosent av kvotene.

- Ved å redusere gruppekvantumet og tilføre dette lukket gruppe, skaper en større forutsigbarhet i reguleringene, heter det i vedtaket.

Hysekvotene går ned med 10.000 tonn neste år. Kystflåtens andel reduseres med 4500 tonn, til 44.300 tonn.

- For 2014 blir det meget viktig å treffe bedre med reguleringene enn foregående år, der det har vært gjort justeringer gjennom hele året.