Lederen i Fiskarlaget sier det er en rekke momenter som er forbedret i dialogen med myndighetene den siste tiden.

-Det er svært positivt at våre myndigheter nå tilrettelegger for at flåten under 11 meter kun skal sende en enkel landingsmelding, påpeker han.

NFD skriver at grunnregelen for rapportering fortsatt er at ulike arter skal rapporteres for seg, men fartøy under 15 meter kan likevel rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt.

Avklarer også for pelagisk

Han mener det også er en god løsning at fartøy under 15 meter fritas fra krav om «midnattsmelding» for turer som går over to dager.

I tillegg blir det enklere for de som driver med låssettingsfiske.

-Med disse endringene har vi tatt hensyn til driftsmønsteret til den minste flåten, slik at fiskerne ikke får urimelige belastninger, sier Skjæran.

Å skille på artene er viktig for at rapporteringen skal ha verdi for forskningen og kontrollen.

Krevende sak

Kåre Heggebø sier saken om sporing- og rapportering har vært et langt lerret å bleke.

-Vi har arbeidet målrettet, saklig og vært tydelig hele vegen. Det har gitt resultater. Akkurat i dag vil jeg likevel velge å kun ha fokus på at denne nyheten er en god start på påsken. Vi har jo langt på veg fått gehør for de fleste av våre sentrale synpunkter. Når ministeren samtidig forsikrer at fiskerne ikke trenger å frykte for feilestimering av bifangsten, så er også dette en god avklaring, sier Kåre Heggebø.

Bjørnar Skjæran understreker i sin melding at det ikke skal gis gebyr for feilestimering – og påpeker at Fiskeridirektoratet vil utvide innkjøringsfasen og praktisere myk håndheving inntil næringa og Fiskeridirektoratet har evaluert rapporteringsregimet.

–Vi vil gjennomføre en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøygruppen 8-10 meter fra 1. januar 2025, sier Skjæran.

-Fra Fiskarlagets side reagerer vi også svært positivt på denne avklaringen. En skikkelig evaluering, før det tas nye steg - er et svært godt signal for vegen videre. Dette er tommel opp fra vår side, avslutter Kåre Heggebø.