Fiskesmuglerne som ble stoppet ved grenseovergangen mellom Norge og Finland i Kargasniemi, måtte ut med 67.700 kroner side de hadde 338 kilo for mye med seg.

Kontrollsjef i tollregion Nord-Norge, som omfatter Finnmark og Troms, Tom Olsen, bekrefter overfor Fiskeribladet at tsjekkerne vedtok boten og betalte den på stedet.

- Det sier litt om hvor bemidlet de er, de som driver med dette, sier Olsen til avisen.

- For oss er ikke dette noe overraskelse. Vi ser ofte at de som smugler er i stand til å gjøre opp på stedet. Dersom politiet har kapasitet til å ta unna slike saker, blir de presentert forelegget umiddelbart. Det har vært tilsvarende tilfeller tidligere også.

- De bruker bare 28-29 prosent av fisken. Resten kaster de. Det sier litt om omfanget av turistfisket, påpeker Olsen. Dersom dette legges til grunn, tilsvarer beslaget 1,2 tonn rund fisk.

Etter hva Fiskeribladet kjenner til hadde de tsjekkiske statsborgerne fisket ved en registrert turistfiskebedrift på Magerøya i Nordkapp.

- Vi har vel aldri tidligere, samlet sett, sett så mange beslag som i år. Per 31. mai er det beslaglagt 4.532 kilo fisk i tollregion Nord-Norge, sier kontrollsjefen videre.

- Det er så mange som tar del i turistfiske. Vi vet at de vi tar bare er toppen av det berømte isfjellet.

Karigasniemi tollsted er stengt etter kl 20, men av og til er det bemanning på dette stedet også utenom åpningstidene. Tsjekkerne ble stanset natterstid.

- Vi har ingen grunn til å tro at de ikke kjente til regelverket. De har tatt en kalkulert risiko når de har valgt å passere en grenseovergang utenom åpningstidene, sier Olsen.